„Смълчани брегове” – 70/80, смесени техники
„Смълчани брегове” – 70/80, смесени техники
„Завръщане” – 70/90, смесени техники
„Рибарят” – 60/80, смесени техники
„По пътя” – 60/80, смесени техники
„Св. Георги” – 70/80, смесени техники
„Една луна, една лодка” – 60/80, смесени техники
„Полет” – 60/80, смесени техники
„Лунни истории” – 70/80, смесени техники
„Всеки има своя кон” – 70/90, смесени техники
„Ангели” – 70/80, смесени техники
„Носталгия” – 70/80, смесени техники